fbpx

Handelsbetingelser

Tilmelding
Tilmeldinger skal foregå online via vores hjemmeside www.jydskdroneservice.dk
Din tilmelding er ikke gyldig, førend du har betalt det fulde beløb og tilmeldingen er bekræftet
af Jydsk Drone Service
Det er dit eget ansvar, at du opfylder adgangs, – erfaringskravene til uddannelsen som er
udarbejdet af myndighederne. Kravene kan du læse mere om på vores hjemmeside.
Jydsk Drone Service kan til enhver tid annullere din tilmelding såfremt du ikke opfylder
kravene inden påbegyndelse af kurset og/eller ikke har til hensigt at følge de af myndighedernes
fastsatte regler ved droneflyvning udenfor såvel som indenfor bebygget område.

Fortrydelse
Indtil 14 dage før kursusstart kan tilmeldingen annulleres. 14 dage før kursusstart er
tilmeldingen bindende og ikke kan fortrydes.

Betaling
Kursusprisen fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Prisen dækker udgifterne ved selve
uddannelsen herunder forplejning, teori, evt. praktisk prøve og gebyrer til Trafik, Bygge, – og
Boligstyrelsen for udstedelse af dronebevis.
Ekstra udgifter i forbindelse af leje af udstyr til den praktiske prøve, kan aftales.
For at din tilmelding er gældende, skal den fulde kursuspris være betalt 14 dage inden
kursusstart, medmindre andet er aftalt.

Aflysning af tilmelding
Ved afbestilling af kurset senere end 14 dage før kursusstart bliver kun 50% af kursusprisen
tilbagebetalt. Du skal hurtigst muligt sende Jydsk Drone Service en skriftlig afbestilling på
info@jydskdroneservice.dk

Aflysning af kursus
Jydsk Drone Service har ret til at aflyse et kursus ved sygdom eller ved for få tilmeldte, op til 7
dage før kursusstart. I disse situationer vil den fulde kursuspris blive tilbagebetalt.
Der udbetales ikke anden kompensation.

Andre betingelser
Gyldig legimitation med billede skal medbringes ved kursusstart og ved prøvedagene, samt den
nødvendige dokumentation som kurset kræver, eks. 5 flyvetimer og 15 operationer på den
dronekategori som man ønsker dronebevis til.
Kursusdeltageren er ansvarlig for alle omkostninger, der ikke er inkluderet i kursusbeskrivelsen,
herunder:

Transportomkostninger
• evt. overnatning
• Øvrige omkostninger, der ikke er dækket af uddannelsesbeskrivelsen.

Klagevejledning
Klage over aflagte prøver kan ske til Trafik-, Byggestyrelsen og Boligstyrelsen indtil 4
uger efter prøvens afholdelse.
Persondata
Vi behandler og sikrer dine persondata efter vores persondatapolitik