fbpx

Drone kurserne og prøverne

Vi ønsker at ruste dig bedst muligt til funktionen som professionel drone pilot. Vores yderst erfarne instruktører vil sørge for, at undervisningen foregår på en sådan måde, at du får maksimalt udbytte af kurset, uanset hvad din baggrund er.

Hvis du er ordblind eller har andre særlige ønsker under kurset, så ring eller skriv til os, og så finder vi en løsning.

Ved alle 3 kategorier af dronebevis kurser, er der en obligatorisk teoretisk del og for kategori 1B og 2 kurserne, er der også en praktisk del.

For at kunne starte på kurset, kræves der i nyeste bekendtgørelser, at du har fløjet minimum 5 timer fordelt på minimum 15 flyvninger med den kategori af drone, som du vil opnå dronebevis til.

Dokumentationen for disse flyvninger kan være en logbog som du fører, eller f.eks. et screen print af den ”app” som du bruger, når du flyver med dronen. Når du har fået dit dronebevis er der i øvrigt krav om at du fører logbog over dine flyvninger.

TEORI DELEN AF KURSET:

Den teoretiske del afholdes typisk over 2 hele dage, hvor du blandt andet modtager undervisning i:

 • Seneste lovgivning og bekendtgørelser
 • Luftrumsstruktur
 • Meteorologi (Grundlæggende)
 • Human Factors
 • Luftfartøjslære (Grundlæggende)
 • Flyvesikkerhed
 • Dronekomponenter
 • Kommunikation
 • Privatlivets fred
 • Kortlære (Grundlæggende)
 • Operationsprocedurer
 • Flyveplanlægning

Alle emner er obligatoriske samt yderst relevante for dig som dronepilot og materialet der gennemgås er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Du får udleveret en undervisningsmanual som du bruger under kurset og som du kan tage med hjem til senere brug.

Teoriprøven:

Når vi har gennemgået alle emnerne afholder vi en teoriprøve. Den består af 30 spørgsmål i de gennemgåede emner, og hvert spørgsmål har 4 svarmuligheder, hvor du skal vælge det mest korrekte (Multiple Choice). For at bestå prøven skal du have svaret korrekt på minimum 24 af spørgsmålene. Er du uheldig i første forsøg, vil du have mulighed for et forsøg mere med en ny teoriprøve.

Eksempel på spørgsmål fra teoriprøverne:

Hvad omhandler Bekendtgørelse 1256 af 24/11 2017 ?

a. Flyvning med droner udenfor bymæssig bebyggelse

b. Flyvning med droner indenfor bymæssig bebyggelse (korrekt)

c. Bestemmelser om flyvning i naturfølsomme områder

d. Lov om tv overvågning

Du flyver i 17 meters højde indenfor bymæssig bebyggelse. Hvad skal størrelsen på din sikkerhedszone være?

a. Jeg skal bare holde 5 meters afstand til ejendomme

b. Sikkerhedszonen skal være 15 meter i radius

c. Der skal være en sikkerhedszone på 17 meter i radius som følger dronen (korrekt)

d. Sikkerhedszonen skal være 20 meter i radius

Hvad omhandler Straffelovens § 264 ?

a. Beskyttelse af persondata

b. Tv overvågning

c. Flyvning med droner under indflydelse af euforiserende/opkvikkende stoffer

d. Privatlivets fred (korrekt

PRAKTISK FLYVEPRØVE:

For at opnå Kategori 1B og 2 dronebevis skal du efter bestået teoriprøve også gennemgå en praktisk del, hvor vi blandt andet gennemgår:

 • Planlægning af en drone operation
 • Praktiske aspekter ved en droneoperation
 • Indstilling og opsætning af dronen
 • Flyvetræning med dronerne

Den praktiske del kræver at du har din egen drone med.

Husk at have registrering og forsikring i orden.

Dagen afsluttes med en praktisk flyveprøve som afholdes overfor en censor. Han vil guide dig igennem flyveprøven som tager ca. 20 min. I forbindelse med prøven kan censor stille dig nogle spørgsmål vedrørende droneflyvningen.

Det kan f.eks. være:

 • Spørgsmål i almindelige operationelle emner såsom luftrum, afstande, flyvehøjder, Notams, tilladelser osv. (flyveplanlægning)
 • Pre flight-check af udstyr med vurdering af batteri-behov/forbrug.
 • Spørgsmål til dronens opsætning
 • Vejrmæssige begrænsninger
 • “Fail Safe” 
indstillinger (Return to Home, tabt forbindelse med dronen, motorstop osv)
FLYVEMANØVRER:

Censor vil gerne se at du har fuld kontrol over din drone, således at der ikke opstår sikkerhedsmæssige komplikationer, som kan bringe andres liv, førlighed eller ejendom i fare.

Det er en god ide at du har øvet dig inden prøven.  Se vores film med demonstration af de manøvrer som du kan øve dig på.

Disse manøvrer / procedurer er obligatoriske til prøven:

 • “Hover” flyvning, kontrolleret inden for defineret område
 • Koordineret flyvning (næsen fremad hele tiden) i firkanter med ca. 50 meter lange sider (90 graders drej i hvert hjørne)
 • Ottetaller med ca. 40 meters diameter i hver cirkel. Begge manøvrer i . 40-100 meters højde og både i GPS mode samt “ATTI” mode (GPS mode OFF).
 • Præcisions landing på udpeget sted.
 • Test af “Fail Safe” modes
 • Efter flyvning: Check af udstyr, føring af logbog, de-briefing